Παράταση υποβολής αιτήσεων


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για θέσεις Συντονιστών Διευθυντών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα esycordinatingdirectors.moh.gov.gr , παρατείνεται έως την Παρασκευή 30/06/2023  και ώρα  24.00 (μεσάνυχτα).