Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή ηλεκτρονικών ερωτημάτων


Λόγω του μεγάλου όγκου ερωτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Συντονιστών Διευθυντών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι δεν δύνανται να απαντηθούν στο σύνολό τους τα ερωτήματα, παρά μόνο εξετάζονται για θέματα δυσλειτουργίας της πλατφόρμας. Επισημαίνουμε την προσεκτική ανάγνωση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία προβλέπεται αναλυτικός οδηγός.