Ανακοίνωση έναρξης & προθεσμίας υποβολής αιτήσεων


«Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 16-5-2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-6-2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι). Διευκρινίσεις σχετικές με την επισυναπτόμενη Υπουργική Απόφαση θα δίνονται από το προσωπικό της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων (Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07.30-15.30»